Актуално
Фотогалерия

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
Начало Реализирани проекти

Проект “Природата и ние - едно цяло”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Цели на проекта:
- Позитивна промяна в отношението на младите хора към природата и заобикалящата ги среда и приобщаването им към мероприятия, свързани с опазването им;
- Повишаване на осведомеността относно биоразнообразието във връзка с Международната година на биоразнообразието, както и политиките и дейностите на Европейския съюз, целящи опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата

продължава>

 

Проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

Проектът се финансира от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D - 4739.1.D.2010

Проектът се реализира от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961”.
Цели на проекта:
- да допринесе за социалното сближаване и да подобри достъпа до социални права на младите хора в неравностойно положение
- да доведе до активизиране и включване на младежи от различни етноси и социален статус в съвместни дейности за популяризиране на идеята за Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

продължава>

 

Проект “Повишаване капацитета на доброволците от МОС-КН и на младежи от региона по темата за Правата на Човека чрез три-модулно обучение”

Проектът се финансира от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D HRE - 4739.1.D HRE.2008

Цели на проекта:
- да допринесе за междукултурният диалог и да промотира активно гражданство сред младите, чрез организирането на три-модулно обучение  (Обучение по Права на Човека) в Община Кюстендил.

продължава>

 

Проект „Природата - добра алтернатива за младите хора”

Проектът се финансира от Държавната Агенция за младежта и спорта, Дейност “Младежко развитие 2007”

Цел на проекта:
- да се създадат условия за развитие на доброволчески инициативи сред младите хора от община Кюстендил чрез провеждане на дейности  “на открито”, свързани с опазване на околната среда, спорта и туризма, чрез което да се създадат по-добри условия за развитието на община Кюстендил.
- чрез развитието на доброволчески инициативи сред младите хора от община Кюстендил да се изгради  „Алея на любовта” в лесопарк „Хисарлъка”- гр. Кюстендил.

продължава>

 

Проект „Кукерството – зрелищност и мистика”

Проектът се финансира от Фондация "Работилница за граждански инициативи" и “Еврофутбол” ООД - Програма "Живо наследство-2008"

Цел на проекта:
- издирване и популяризиране на традициите от Кюстендилския край и по-конкретно 
  маскарадната обредност, въплътена в кукерските маски и амулети.
- да събуди интерес у младите към кукерските традиции,
- да се привлечен интерес от страна на кюстендилската общественост към кукерския карнавал и оформяне на тенденция към неговото ежегодно провеждане.

продължава>

 

Проект „Заедно за правата на човека и срещу насилието”

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НПО – България
2008 – 2010


Проектът се реализира от Читалище „Братство1869” – гр. Кюстендил в партньорство с Читалище “Пробуда 1961”- гр.Кюстендил, Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил” /МОС-Кн/ , Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” /ЛАРГО/ - гр. Кюстендил

продължава>

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review