Актуално
Фотогалерия

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/projectk/notohatespeech/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
Начало Дейности

Дейности

1. Провеждане на 3 дневен обучителен семинар на тема „Кибер-омраза и начини за противодействие”. Участници - 16 младежи. Теми на семинара - естеството и обхвата на кибер-омразата - расизъм, религиозна омраза, женомразство и хомофобия.  Обсъждане на създаване на гореща линия – бюро за жалби, разглеждане на уеб статии и коментари, които тормозят хората въз основа на пол, раса, религия.

2. Създаване на web-site „Не на кибер омразата”.

3. Издаване на брошура “Без киберомраза” с информация за проекта, сайтове на организации, занимаващи се с темата за киберомразата, както и послания от участниците в проекта за предодвратяването й.

4. Провеждане на информационна кампания „Спрете киберомразата” в 3 училища в град Кюстендил, под формата „Връстници обучават връстници”. Разпространение на информационни материали и разяснения по темата за кибер-омразата, промотиране на web-site и он-лайн бюрото за жалби, представяне на работата на Международна мрежа за борба с кибер омразата /Тhe International Network Against Cyber Hate/. Провеждане на анкета сред учениците за тяхното мнение относно кибер-омразата – какво я поражда и какви могат да бъдат последиците от нея.

5. Изготвяне на  доклад–анализ „Нива на кибер-омразата в България” – обобщение на информацията от предварително подбрани форуми и сайтове с публикации, които насаждат кибер-омраза.

6. Провеждане на две пресконференции при стартирането и приключването на проекта, с цел запознаване на кюстендилската общественост и медиите с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review